Home > Blog > Vurdering af interesse for fjernvarme i Jonstrup

Vurdering af interesse for fjernvarme i Jonstrup

Posted by on November 6, 2013

J89 er sammen med en aktiv Jonstrup-borger ved at undersøge stemningen for fjernvarme i Jonstrup. Vi prøver at lave en anonym, ultrakort spørgeskemaundersøgelse og har udsendt en mail til flere grundejerforeninger med link til spørgeskemaundersøgelsen. Vi er i tidlig dialog med Furesø Kommune og Vestforbrændingen om muligheden for at kunne få tilbudt fjernevarme i Jonstrup, i den del, som ligger i 3500 Værløse området. 

Baggrunden for at undersøge stemningen nu er flere ting, bl.a.:

· Det er fra 2013 blevet forbudt at installere oliefyr og naturgas i nybebyggelser, og fra 2016 at installere oliefyr i eksisterende bygninger, hvilket gør, at der skal findes alternative energiforsyninger

· En række borgere og institutioner/boligforeninger i Jonstrup står givetvis overfor at erstatte deres oliefyr i de kommende år og bør sikres relevante og fremtidssikrede alternative energikilder at vælge imellem

· Den øvrige del af Jonstrup, som ligger i Ballerup kommune, vil få tilbudt fjernvarme - og nedlægning af fjernvarmerør er allerede igangsat, som det bl.a. ses ved Frederikssundsvej

· Der er ingen konkrete planer for Jonstrup (3500 Værløse delen) på fjernvarmeområdet, selvom fjernvarme er en væsentlig del af Furesø Kommunes energiplan

· Folketingets energiforlig fra 2012 har fastsat en målsætning om at udfase olie- og naturgasbaseret bygningsopvarmning over en årrække, som led i et fremtidigt Danmark baseret på vedvarende energikilder. Dermed er naturgas kun et alternativ i en årrække, ikke på langt sigt

Vi er i den sammenhæng interesseret i at høre jeres umiddelbare holdning til at få fjernvarme som valgmulighed i Jonstrup (3500 Værløse delen). Grundlæggende vil vi gerne, vide om I er positive, neutrale eller negativt stemt overfor at få denne valgmulighed. I har mulighed for at svare på to måder, afhængig af om du er privatperson eller repræsenterer en forening/institution. Hvis du repræsenterer en institution er vi interesseret i at få navn samt antal ”husstande”, som I repræsenterer, mens du som privatperson er anonym. NB: I begge tilfælde er jeres svar 100% uforpligtende – vi skal blot lodde stemningen.

 Tryk på nedenstående link og lad os få din tilkendegivelse. Deadline er kort, da vi har brug for at kunne komme tilbage med en tilkendegivelse til Furesø Kommune om kort tid. Deadline er fredag den 15. november. 

 
http://www.defgo.net/s.asp?id=1371632&c=ZZ6YYYZ&l=da

 

Kommentarer:

Posted by kurt heinecke on
Ingen fjernvarme, tusinde tak
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=fd736f77f6df202713c33f1217cce3ee& on
x77ud0
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.