Home > Blog > Bus 153

Bus 153

Posted by BoSoegaard on October 3, 2023

 Bus i Sydlejren.jpg

Bus 153 er nu i høring til 17. oktober 2023, læs her.  J89's høringsbrev vil præcisere, at NMG-udvalget i 2019 besluttede, at der skal etableres stoppested ved stien mellem Bringevej og Perimetervejen, hvilket ikke er med i høringen. 

Beboere i Filmhusene ønsker mulighed for stoppested ved Propelvej, da det planlagte stop ved Gammelvad ligger langt fra de yderste boligklynger. 

J89 er ikke klar over, om Bus 153 skal erstatte skolebussen. I givet fald vil J89 argumentere for, at morgenkørslen koordineres med daglig skolestart. 

Vi er super glade for, at Sydlejren endelig får mulighed for reel kollektiv transport. Men en frekvens på én afgang/time er ikke specifik attraktiv, og vi er derfor bekymret over, at det vil sløre det reelle potentiale ved en buslinje til Sydlejren. Nu må det bestå sin prøve, og vi ønsker buslinje 153 al rygvind, og satser på, at de videre forhandlinger med Ballerup vil muliggøre 20 min-drift inden for kortere tid. 

13. oktober 2023:
Læs udkastet til høringssvar her