Home > Blog > Flexbus til Værløse

Flexbus til Værløse

Posted by anders on January 18, 2014

I forbindelse med omlægningen af Bus 152 har vi kritiseret forringelsen af betjeningen af Bymidten og Værløse Station for specielt gangbesværede. For at imødegå denne kritik har man, i en forsøgsperiode, etableret en flexbusording mellem Jonstrup og Værløse.

Se køreplan og læs mere på kommunens hjemmeside

Vi vil naturligvis meget gerne have besked om folks erfaringer med ordingen, så vi kan melde tilbage til kommunen.

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://lgpi6q.com?hs=8f36e28e9f18f72b90641bed4fda0269& on
5teu5t
Posted by Delphia on
Motorcycle Accident attorneys
Posted by Jessica on
A Provocative Rant About Top British Pornstars Best British Pornstars
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.