Home > Blog > Indkaldelse til J89 generalforsamling

Indkaldelse til J89 generalforsamling

Posted by on June 24, 2020

20.06.2020

Invitation til                                                                             j89logo.png

Jonstrup ’89 generalforsamling
Mandag den 24. AUGUST 2020 kl. 19.30 i Jonstruphus

Om veje og stier, daginstitution og skole, kultur og foreninger mv. - debat om årets resultater og målene for 2020-21.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag behandles
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg gælder for 2 år. Følgende er på valg:

                                          i.    Bo Skovbjerg, modtager ikke genvalg

                                         ii.    Frank S. Hansen, modtager ikke genvalg

                                        iii.    Bo Søgård, modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, der vælges for 1 år

                                          i.    Henriette Saarup (genopstiller)

 1. Revisorsuppleant
 2. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og offentliggøres lokalt 1 uge før generalforsamlingen ved opslag eller lignende.

 

Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Hvis du ikke er medlem allerede, kan du sende en mail til bestyrelse@jonstrup89.dk . Kontingentet er kr. 50 årligt pr. husstand.

 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Jonstrup ’89

 

Kommentarer:

You must be logged in to leave a reply. Login »