Home > Blog > Solpaneler på Vingesus

Solpaneler på Vingesus

Posted by BoSoegaard on July 17, 2023

solceller på vingesus.jpg

Som led i Furesø kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2030 har kommunen ansøgt om dispensation til opsætning af solpaneler på Vingesus. Høringen/Naboorienteringen kan du læse her

Evt. input til J89 høringssvar bedes sendt til bestyrelse@jonstrup89.dk. Svarfrist for høringen er 10. august 2023.

10. august 2023
Der er ikke modtaget eksterne input til høringssvar, hvorfor svaret er udarbejdet af J89. Du kan læse høringssvaret her