Home > Blog > Jonstrup '89 siger farvel til dygtig formand

Jonstrup '89 siger farvel til dygtig formand

Posted by anders on July 6, 2013

Steen Rosenbom træder tilbage som formand for Jonstrup' 89, men fortsætter heldigvis i bestyrelsen.

På vegne af Jonstrup og bestyrelsen, vil vi gerne sige tak for hans store indsats og det arbejde han har gennemført sammen med os - og borgere i Jonstrup i det hele taget.
Steen har været Jonstrup 89's kontaktpunkt eller ansigt udadtil og han har håndteret det behageligt og meget professionelt. Under hans formandsskab er det lykkedes Jonstrup 89 at sætte fingeraftryk på eller i hvert fald kvalificere beslutninger på rådhuset.
Steen har været særdeles aktiv vedrørende åbning af flyvestationen og lokale forhold i Jonstrup, f.eks. busdrift for 152, den ny dagligvareforretning og den kommende kirkegård.
Ny formand er Henriette Saarup.

Med venlig hilsen 
Jonstrup '89 bestyrelse

Kommentarer:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.