Home > Blog > Status for dagligvarebutik i Jonstrup

Status for dagligvarebutik i Jonstrup

Posted by anders on January 15, 2013

Så er forslaget om dagligvarebutik i Jonstrup sendt i offentlig høring fra den 15. januar og frem til den 12. marts 2013.

Forslag til Lokalplan 114 med Kommuneplantillæg nr. 8 – Dagligvarebutik i Jonstrup

I det følgende har Heidi Storck, Byrådsmedlem (S) skrevet lidt om forløbet.

Bliver der butik i Jonstrup eller hvad?

Der er grundlæggende to præmisser for, om der kan etableres en butik i Jonstrup.

Den ene er, at der er afsat plads til det  og den anden er, at der nogen, der vil investerer i at købe jorden af kommunen og få bygget og etableret en butik.

Med hensyn til den første præmis, så er det tegnet ind i den eksisterende kommuneplan,  at der kan være en butik i Jonstrup. Således er der afsat et areal hertil beliggende øst for fælleshuset på den matrikel, hvor den murstenshuset Steensbo ligger. Her kan der laves lokalplan for en butik.

En investor viste sidste år sin interesse. Investor blev tidligt opfordret til at sikre sig loyalitet for projektet gennem en god dialog med lokalsamfundet - Jonstrup 89. Med henblik på at sikre, at det lokale perspektiv blev  inddraget så tidligt som muligt i forvaltningens planarbejde blev der sidste år i november holdt et borgermøde i Jonstruphus med efterfølgende dialoger med bestyrelsen for Jonstrup 89. Inputtene fra borgermødet viste, at ideen om en butik i Jonstrup blev taget godt i mod og har haft indflydelse på Planudvalgets vurdering af, hvilke opgaver planforvaltningen har skullet prioritere hvornår.

Kommunen har således hen over 2012 været dialog med en investor om salg af jord. Alle møder om køb og salg af kommunal jord og ejendom bliver af hensyn til investorer afholdt på lukkede møder, som der ikke må refereres fra. Men jeg kan oplyse, at man nu er så langt, at man kan sige, at også den anden præmis ser ud til at være opfyldt. 

Tilbage står så at få udarbejdet en egentlig lokalplan for området, som kan danne ramme for investors opførsel af butik. Med baggrund i inputtene fra borgermødet og dialogen med Jonstrup 89 er forvaltningen således lige nu i gang med at udarbejde et forslag til lokalplan. Forvaltningens forslag til lokalplan skal fremlægges i Planudvalget, hvilket formentlig vil ske inden for de nærmeste par måneder på et planudvalgsmøde. Planudvalget vil her tage stilling til om, de vil anbefale at lokalplanen kan offentliggøres til høring. Høringsperioden er angivet i Planloven angivet til at være mindst 8 uger. Når høringsperioden er slut arbejder forvaltningen videre på lokalplanen for igen at forelægge den i Planudvalget og herefter Byrådet. Først herefter kan investor sætte spaden i jorden og gå i gang med at bygge. Herefter vil tidspunktet for, hvornår der kommer en butik i Jonstrup så afhænge af investors egen planlægning og investering.

Om alt går vel vil der til sommer atter være en butik i Jonstrup.

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://x9iepn.com?hs=3ae2e79238837a7c2bcc4ba74e1ff54e& on
d27aks
Posted by Justine on
motorcycle accident attorneys near me (Hung)
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.