Home > Blog > Klage over dispensation

Klage over dispensation

Posted by BoSoegaard on June 7, 2021


Furesø kommunes Center for By og Miljø hutler sig videre og forsøger i modstrid med lokalplanens bestemmelser og uden nærmere begrundelse at hjælpe HusCompagniet videre med byggeriet på Søndre Vagt .

Byggetilladelsen fra marts 2021 tager forbehold for udstykningens lovlighed (!). Og så opdagede forvaltningen i april 2021 - efter at have givet byggetilladelse - at byggeriet er i strid med lokalplanen (hovsa), hvilket Jonstrup '89 orienterede om for mere end et år siden. Det betyder, at kommunen nu har måttet dispensere fra udstykningsprincipperne, - og giver reelt Jonstrup '89 ret i indsigelserne.

Problemet er så bare, at kommunen ikke kan dispensere fra udstykningsprincipper og på ingen måde har begrundet hverken behov eller grundlag herfor. I samråd med Furesø By & Land har vi besluttet at klage over dispensationen. 

Vi vedhæfter både Byrådets dispensationsbeslutning og vor udkast til klage.

Du kan kommentere udkastet til klage inden 14. juni 2021 til bos@jonstrup89.dk.