Home > Blog > Høringssvar busdrift 2016

Høringssvar busdrift 2016

Posted by on February 17, 2015

 

MPTudvalget har forslag til ændring af busdriften for 2016

"Linje 152 omlægges, så ruten i Værløse bliver Ballerupvej - Kollekollevej– Stiager – Skovgårds Allé - Ryetvej i stedet for den nuværende rute Ballerupvej - Fiskebækvej - Ryetvej. Linjens frekvens vil være den samme som i dag

Linje 852 erstattes af linje 152, hvis denne omlægges"

 

  

Jonstrup'89 foreslog i marts 2013 at omlægge linje 152, for at tilvejebringe de bedst mulige adgangsforhold til S-tog. Vi foreslog dengang  Ballerupvej – Kollekollevej – Stiager – Værløse Stationsplads – Stiager – Skovgårds Alle – Ryetvej og omvendt.

 

MPT udvalgets foreslåede ændring hilses derfor velkommen, da det vil give bedre adgangforhold til s-tog for gangbesværede, folk med barnevogne og rollat og andre, der gerne vil bruge elevator eller skal indløse billet. Ligeledes er der nemmere adgang til bymidten for buspassagerer.

 

I dag kører linje 152 til enden af Ryetvej og vender, således at skolebørn kan stå af lige foran Lille Værløse skole, og skal ikke krydse Ryetvej. Vi forudsætter, at der ikke ændres på dette?

Ligeledes forudsætter vi, at omlægningen ikke forhindrer børnene i at kunne møde i  Lille Værløse skole kl. 8.00. 

 

Et alternativt forslag kunne være

Ballerupvej - Fiskebækvej - Ryetvej (frem og tilbage ved skolen) - Skovgårds Alle - Stiager - Kollekollevej (nu på den rigtige side af Kollekollevej, som ikke skal krydses, dvs. endnu bedre for gangbesværede, folk med barnevogne og rollatorer.

Men det forudsætter så, at det ikke påvirker korrespondencen med togenes afgangstider.

 

Mvh

Henriette Saarup

Jonstrup'89

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://ebhhef.com?hs=fdcbfbee4bef4ef1b50e3d8a171df634& on
ekdli5
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=fdcbfbee4bef4ef1b50e3d8a171df634& on
01y1s4
Posted by Edith on
accident attorneys (Dorris)
Posted by Concepcion on
10 Misleading Answers To Common Best Accident Attorney Near Me Questions Do You
Know Which Ones? Accident Attorneys
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.