Home > Blog > Underskrifter for Jonstrup Skole

Underskrifter for Jonstrup Skole

Posted by BoSoegaard on September 18, 2023

Underskriftsindsamling for Jonstrup Skole

Banner til 'skriv under'.jpg

En forældregruppe har iværksat en underskriftsindsamling både til støtte for Byrådets beslutning om at påbegynde udbygning af Jonstrup Skole i 2024, og for at pålægge politikerne at sikre udbygningen gennemført hurtigst muligt. Jonstrup '89 støtter initiativet. Det haster med udbygningen, og vores målsætning er gennemførelse på max. 3 år for at imødekomme behovet fra det stadig stigende elevantal. Men også for at få fjernet den midlertidige pavillon på torvet hurtigst muligt.

Læs på opslaget her og tilslut dig med din underskrift på www.skrivunder.net.