Home > Blog > Lokalplan 119 og midlertidig åbning af sydvagt

Lokalplan 119 og midlertidig åbning af sydvagt

Posted by henriette on August 17, 2015

Jonstrup 89 har 6 august været til et møde med Forvaltningen, Furesø kommune om renovering og midlertidig lukning af vejen fra Måløv til Filmstationen, som indebærer at Sydvagten må åbnes for trafik til og fra Filmstationen fra slutningen af august og ca. 2 mdr. frem. 
Vi benyttede lejligheden til også at tale om L119 og Sydlejren og fik en meget god dialog. Kommunen udarbejder et referat, som jeg sender ud så snart jeg har det. Kort fortalt er implementeringen af L119 gået lidt i stå pga klager og investors tøven. Endvidere har bofællesskabet fra Ballerup trukket sig. Forvaltningen skal udarbejde en rammelokalplan for Sydlejren og er i gang med at arrangere en udstilling med borgermøde i Galaksen i slutningen af September med henblik på behandling i Miljø- Plan - Teknik – udvalget i december. 
Mht. den midlertidige trafik fra Filmstationen via Perimetervejen- Sydporten – Jonstrup starten den i slutningen af august og varer ca 2 måneder. Vi argumenterede vi for en 40 km fartbegrænsning medens renoveringen står på og Forvaltningen lovede at tage dette op med Politiet.

Mvh Per K. Larsen

Kommentarer:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.