Home > Blog > Fremtidens Jonstrup

Fremtidens Jonstrup

Posted by BoSoegaard on February 14, 2023

Billede1.png

Efter borgerundersøgelsen og borgermødet i foråret fulgt op med 'Jonstrup-Avisen', borgermødet og drøftelser med foreningerne i efteråret 2022 tegner sig et billede af bydelens behov mht. skole, fritidsaktiviteter, naturen, trafik, byudvikling mv. Mange ikke-sammenhænngende elementer og derfor ikke et udskilningsløb med lutter klare konklusioner og endelige prioriteringer, men derimod en samlende enighed om udfordringerne og den nødvendige retning for bydelens udvikling.

Du kan læse sammenfatningen i notatet her.

Notatet er udsendt til politikere og forvaltning som grundlag for det fremadrettede samarbejde om den helhedsplanlægning af Jonstrup, som fremgår af Byrådets konstitueringsaftale.