Søndre Vagt - Kendelser fra Planklagenævnet

Posted by BoSoegaard on January 4, 2022

Endelig, 23. december 2021, modtog vi afgørelserne fra Planklagenævnets her 11 måneder efter, at klagen blev indgivet.  

Klage nr. 1018281: I klagen over brud på Lokalplan 119 fik J89 delvis medhold. Der skal forstås på den måde, at J89 ikke fik medhold i, at lokalplanens formålsbestemmelse er afveget. Men Planklagenævnet gav os medhold i, at udstykningen skulle have været i selvstændige klynger afbrudt af fællesarealer. Læs Planklagenævnets kendelse her med tilhørende bilag.

Klage nr. 1023871: J89 fik ikke medhold i den principielle klage over kommunens dispensation. Læs kendelsen her og se bilaget her. (tilføjet 28. marts 2023)

For nemheds skyld kan de to klager læses her: 1018281 og 1023871