Home > Blog > Overvældende interesse for mødet om Flygtninge

Overvældende interesse for mødet om Flygtninge

Posted by on May 21, 2015

Mere end 130 borgere havde fundet frem til Jonstruphus her til aften. En overvældende interesse - og der var slet ikke stole nok!

Per K. Larsen, nyvalgt bestyrelsesmedlem i J'89 bød velkommen og præsenterede "panelet".

Preben S. Pettersson fortalte overordnet om flygtninge i Furesø, og om den medmenneskelighed vi bør udvise overfor mennesker i nød. (Senere får vi hans tale, som vi lægger på her)

Bagefter fortalte Flemming Sommer om hvordan vi modtager flygtninge i Danmark og Furesø.

 

 

 • Alle flygtninge, skal gennemgå et integrationsprogram.

 • Integrationsprogrammet varer højest tre år og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen. Programmet skal indeholde danskundervisning og introduktion til det danske samfund.

 • Flygtninge tilbydes jobtræning, opkvalificering eller virksomhedspraktik. De fleste vil gerne i job hurtigst muligt, men ofte er det ikke muligt lige med det samme pga. sprogbarriere og kvalifikationer, der skal tilpasse de danske forhold.

Søndersø Plejehjem

 • Regeringen har givet kommunerne mulighed for at anvende fx plejehjem eller skoler som midlertidig boligplacering i op til fem år.

 • Byrådet tog beslutning d. 28. april at anvende Søndersø Plejehjem som midlertidig bolig pga. de ældre skulle flytte til det nye plejehjem ”Svanepunktet”. Søndersø bliver anvendt pga. den store boligmangl og det høje antal flygtninge.

 • Vi er rigtig glade for at Jonstrup 89’ tog initiativer til at holde et borgermøde

 • Der vil være en borger høringsrunde på to uger i løbet af juni. Hvis der er behov, holder vi et orienteringsmøde igen efter høringen.

 • Bygningen skal gøres klar til at værelserne kan fungere som individuelle boliger og der skal laves køkkener, hvor hver tiende skal dele et køkken.

 • Der kan ca. bo 30 flygtninge, hvor de enten bor en eller et ægtepar på hvert værelse. De har alle fået opholdstilladelse inden de kom til kommunen. De første flytter ind i starten af juli

 • Flygtninge har alle en daglig dag de skal passe og glæder sig til at få et hjem. De fleste har været i kommunen i et stykke tid

Kåre Bøjesen fortalte lidt mere om "vores flygtninge"

 • Det vil sandsynligvis være unge mænd og par fra Syrien

 • Kåre repræsenterer kommunen, dermed "systemet" og de krav, der bliver stillet. De frivillige vil være en vigtig faktor i integrationen, det som gør at flygtninge kommer til at fungere

 • Flygtninge får ydelser, der nogenlunde svarer til kontanthjælp - men ellers skal de klare sig selv med husleje, mad, transport osv.

Herefter kom Elsebeth Lauridsen og Kaja Pihl til. De er frivillige netværksholdere for Røde kors.

De fortalte om, hvordan de koordinerer kontaktfamilier og matcher dem til flygtninge. Der har været en rigtig stor interesse for at være kontaktfamilie. Men man kan også hjælpe på andre måder end at være kontaktfamilie. F.eks. kan man være med til at lave café på Søndersø, lave nørkleaftener, hjælpe med at lære flygtninge at cykle. Kun fantasien sætter grænser.

Til sidst fortalte Razan Haugård, der arbejder hos Integro, om sin egen historie. Hun flygtede fra krigen i Irak og kemiske angreb og kom til Danmark som enlig mor med to små (syge) børn i 1990. Hun lærte hurtigt dansk, fik arbejde og tog  en universitetsuddannelse. En rørende solstrålehistorie.

Der var mange spørgsmål fra salen undervejs og de sidste 30 minutter.

 

Det var en dejlig aften, med en positiv stemning. Naturligvis er der også bekymring, men det var mit indtryk at vi fik svar på mange spørgsmål og afmystificeret en del forhold.

Selvfølgelig vil flygtninge på Søndersø være en forandring for vores lille smørhul. Det er ikke sikkert, at det kun vil være lutter solskin og lagkage, men vi har selv en andel i at tage godt imod de nye og være med til at skabe trygge rammer.

 

 

 

Kommentarer: