Home > Blog > Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling

Posted by BoSoegaard on April 13, 2023

Generalforsamling i J89

Afholdt torsdag 20. april 2023 - Kl. 19:00 i Jonstruphus

Generalforsamlingen var indvarslet ved opslag på hjemmesiden www.jonstrup89.dk og på facebook den 19. februar 2023 og med uddelte flyers i alle bydelens postkasser i perioden 22. - 30. marts 2023.

Se dagsorden her
Se beretning, regnskab, budget og referat her