Home > Blog > Udsættelsel af J89 generalforsamling

Udsættelsel af J89 generalforsamling

Posted by frank on March 25, 2020

25. marts 2020

 

Generalforsamling 2020 må udsættes indtil videre.

 

Kære Jonstrup ’89 medlemmer.

 

Det kommer næppe bag på jer: Vi må desværre udsætte Jonstrup ’89 generalforsamlingen, indkaldt til 14. april, og kan for nuværende ikke sige hvor længe.

 

Iflg. Vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes marts – april. Det kan ikke lade sig gøre. Men vi kan overholde vedtægternes bestemmelse om at indkalde med en måneds varsel og gør det så snart myndighederne åbner landet og kommunen åbner Jonstruphus for møder igen.

 

 

Det betyder ikke at Jonstrup ’89 ligger stille, men at den nuværende bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen. Det er jo ikke alt der er gået i stå. Jonstrup ’89 har flere aktuelle sager, hvor vi fortsat er aktive over nettet. Bl.a.

 

  • Udvidelse af indskolingen. Der kommer mange flere børn til Jonstrup. Der er brug for en hurtig udvidelse af indskolingen i 0-2. klasse og vi undersøger muligheder for udvidelse til 5. klasse.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe med forældre, som undersøger vilkårene, udarbejder planer, indsamler underskrifter, har dialog med kommunen mv.

  • Alternativ løsning for Perimetervej fase 3. Dele af Perimetervej er planlagt hen over beskyttede naturområder. Vi har udarbejdet en alternativ løsning som skåner naturen og desuden giver mindre gennemkørende trafik, mindre fart og mindre støj.
  • Fornyelser i Jonstruphus med nye og lettere møbler, faciliteter til filmklub i den store sal mv.
  • Færdiggørelse af fartdæmpning og løsning at støjproblemer på Jonstrupvangvej og Jonstrupvej.
  • Jonstrups historie fra boplads til by er ved at blive hugget i sten og forventes opstillet mellem hangar 3 og 4 inden sommerferien.

 

 

Med venlig hilsen,

bestyrelsen

Kommentarer: