Home > Blog > Henvendelse til regionen

Henvendelse til regionen

Posted by on January 18, 2015

Vi har den 10. dec rettet henvendelse til regionen angående bekymring om grundvandsforurening ved den "blå sø" til højre for sydporten på flyvestationen.

Regionen har svaret, at de kender til området, der er klassificeret som mulig forurenet og arealet kortlægges, som forurenet på vidensniveau 2 i denne uge. Hvorefter sagen fremsendes til Furesø Kommune, som skal tage stilling til, om der kan stilles påbud til Forsvaret i forhold til forureningen i området.

 

Årsagen til vores henvendelse om dette område, skyldtes, at der på borgermødet den 8. dec blev rejst alvorlig bekymring for, at den blå sø har kontakt til grundvandet ud fra følgende argumenter:

1.       Der blev anvendt grundvandspumper i huset, mens det stod der

2.       Vandstanden i søen er ikke blevet lavere hen over sommeren til trods for en overordentlig varm, tør og nedbørsbegrænset sommer

3.       Vandoverfladen blev i går observeret til at være tiliset i den vestlige del af søen, men ikke i den østlige.

I øvrigt blev det oplyst, at 

  1. Der blev givet nedsivningstilladelse i 2010, hvorefter huset blev fjernet.
  2. Der bør ikke forekomme nedsivning i området jf. nedsivningskort udarbejdet i  forlængelse af Furesø Kommunes strategi for regnvandshåndtering
  3. Jordprøver viser forurening.

Formålet med henvendelsen var at delagtiggøre regionen i bekymringen for om den blå sø og omkringliggende forurenede jord har kontakt med grundvandet.

 

Regionen har svaret:

Jeg kan oplyse dig om at arealet på nuværende tidspunkt er kortlagt på vidensniveau 1, som muligt forurenet. Region Hovedstaden har fået tilsendt undersøgelsesrapporter fra Furesø Kommune vedr. undersøgelser fra området, som pt. er under behandling i forhold til en vurdering af en kortlægning på vidensniveau 2, som forurenet.

Kortlægningen indgår i Regionens almindelige prioritering.

Da arealet er kortlagt på vidensniveau 1 vil der i forbindelse med de kommende anlægs- og bygningsarbejder på arealet være krav om, at der bliver taget højde for eventuelle forureninger forud for byggeriet. Kommunen er myndighed i forhold til dette og Regionen er høringspart. 

Jeg kan oplyse dig om, at arealet kortlægges, som forurenet på vidensniveau 2 i denne uge. Hvorefter sagen fremsendes til Furesø Kommune, som skal tage stilling til, om der kan stilles påbud til Forsvaret i forhold til forureningen i området.

Så sagen er under behandling

 

 

 

 

 
 

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://kln6km.com?hs=64efe52889a33d25e387756c1308b5ca& on
5i6gmp
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.