Home > Blog > Invitation til borgermøde Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Invitation til borgermøde Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Posted by on November 11, 2014

Her følger kommunens invitation til Borgermøde om planforslag:


Furesø Byråd har vedtaget et forslag til lokalplan for et byområde med nye boliger i det nordlige Jonstrup. Derfor inviterer Furesø Kommune til borgermøde om planforslaget:

Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Jonstrupvangvej 159.

På borgermødet vil Furesø Kommune præsentere lokalplanforslaget, der er i offentlig høring frem til 13. januar 2015. 

 

Lokalplan 119 fastlægger bl.a. bestemmelser for anvendelse og bebyggelsen af arealer omkring det tidligere Jonstrup Seminarium. Planen skal muliggøre en bymæssig afrunding af Jonstrup mod nord med et nyt attraktivt boligområde omkring de eksisterede offentlige og kulturelle funktioner i de historiske bygninger. Planen muliggør opførelse af en række forskellige boligtyper og omfatter også et antal eksisterende boliger. Lokalplanen udlægger flere nye veje i lokalplanområdet.

 

Her kan planforslaget ses:

Lokalplanforslaget er sammen med et tilhørende forslag til kommuneplantillæg samlet i ét hæfte/dokument, der kan ses på kommunens biblioteker samt på Furesø Kommunes hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering 

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=d31e77c0cbc43bd042162e38b80faa36& on
gazfbu
Posted by Mitchel on
Car Accident Attorney In San Antonio
Posted by Raleigh on
How To Make An Amazing Instagram Video About Accident Attorneys texas Car
Posted by Warner on
Its History Of Ticktok Pornstars Tiktok pornstars
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.