Home > Blog > Jonstrupstenen og Afrodites Øje

Jonstrupstenen og Afrodites Øje

Posted by frank on September 5, 2017

Jonstrupsamlingen er repræsenteret ved markeringen af Naturens Dag søndag d. 10. september, hvor alle er velkomne.
Kl. 14 byder skovfoged Jens Nielsen fra Naturstyrelsen velkommen ved mindestenen ud for sydenden af skovsøen "Afrodites Øje".

Derpå fortæller Per Lotz om stenen og dens historie og stedet og Signe Holm-Larsen om søens betydning for de studerende ved Jonstrup Seminarium gennem mange år.
Herefter guider Værløse Naturgruppe og den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen på en kort tur i Jonstrupvangskoven og fortæller om områdets dyre- og planteliv. Du kan se en forhistorie for den 100 årige jubilar af en sten, og hvad der er gjort for klargøringen til d. 10 Sep her:  jMindesten bagside final 14.7.17.jpg

Kommentarer: