Home > Blog > ’Jonstrup Torv’ på borgermøde 4. april 2017

’Jonstrup Torv’ på borgermøde 4. april 2017

Posted by frank on March 22, 2017

’Jonstrup Torv’ på borgemøde 4. april 2017

Læs mere om borgermødet der bliver afholdt på J89 generalforsamlingsdag, indlæg af Bo Søgaard

Som PDF Fil 

Udviklingsforslag Jonstrup Torv PDF

 jonstruptorv.jpg


Den positive transformation

Det centrale Jonstrup har gennem de seneste 20 år oplevet en god og meget positiv udvikling.

Vi har fået en meget velanskrevet indskoling og en højt estimeret 10. klasseskole i den gamle seminariebygning, vi har fået Jonstruphus som vores sociale omdrejningspunkt, en særdeles skattet og bæredygtig dagligvarebutik i Rema1000 samt restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård, som er kendt langt ud over kommunegrænsen. Og så har vi ’Jonstrupsamlingen’, som grundstenen for oplevelser i et kommende Skolemuseum, Jonstrup Petanque med eget lysstadion, F.C. Jonstrup og De Grønne Pigespejdere der hver på sin måde udvikler og aktiverer lokalområdets unge samt Ateliergangen, der samler de knap så unge i kunstnerisk fællesskab.

Der er rigtig, rigtig meget at værne om i centrum af vores lokalområde.  Det er Jonstrup ’89s ambition at sikre og styrke rammerne for udvikling af disse aktiviteter i årene fremover.


De centrale udfordringer, - og de åbenlyse muligheder

Vi er klar over, at den positive udvikling gennem de seneste 20 år har haft karakter af ’knopskydning’, karakteriseret ved at de enkelte aktiviteter og tilbud er sket på egen matrikel, reelt uden planmæssig eller æstetisk sammenhæng. Skolens græsplæne bag hækken henligger uden aktivitet, den fine zebrastribede forplads ved busstoppestedet lever ensom i skyggen af Jonstruphus, beskyttelsesbunkeren begrænser anvendelse og sammenhæng, lige som den meget nyttige parkeringsplads er en gold asfaltørken i en ellers grøn og frodig natur.

Et andet aspekt er trafikken. Vi kommer ikke uden om, at pendlerne specielt i morgentimerne krydser gennem bydelen med betydelig miljøbelastning til følge. Samtidig oplever vi andre tider af døgnet biler med al for høj hastighed som både miljø- og sikkerhedsbelastende for bydelen. Ja, vi oplever det ligefrem som om, det er attraktivt at køre gennem Jonstrup. Jonstrup skal være attraktiv, men ikke nødvendigvis for friske bilister og store lastbiler, som ser en smutvej fra de overordnede trafikveje og kan skære 2 – 3 minutter af transporttiden.


jonstruptorv.jpg

Processen om Jonstrup Torv

Under arbejdstitlen ’Jonstrup Torv’ er det Jonstrup ’89s ambition, at skabe et fysisk sammenhængende og attraktivt miljø i det centrale Jonstrup, som identificerer en reel bykerne og styrker rammerne for frodig udvikling af bydelens attraktion og aktiviteter.

Vi har vendt tankerne med landskabsarkitekt Marie Thing, Thing Brandt Landskab Aps, som har hjulpet os med et oplæg til, hvordan Jonstrup Torv med relativ enkle midler kan omdannes. Der er udarbejdet et prospekt, som udleveres ifm. orienteringen ved borgermødet den 4. april 2017 kl. 19.30 forud for generalforsamlingen.

Prospektet er ikke resultatet, som Jonstrup Torv kommer til at se ud! Det er et seriøst oplæg, som vi vil diskutere med borgere, institutioner, foreninger og erhverv. Oplægget er naturligvis også grundlag for drøftelser med Furesø Kommune. Og vi vil gerne arbejde hurtigt, så vi hen over sommer 2017 opnår en fælles holdning til, hvordan Jonstrup Torv kan udvikles i fælles interesse. På borgermødet 4. april præsenteres idéerne og de første, umiddelbare drøftelser sættes i gang. De som har lyst og interesse i at indgå i ’Arbejdsgruppen Jonstrup Torv’ kan melde sig på mødet eller kontakte undertegnede. Processen kender vi ikke i detaljer endnu, men planerne skal drøftes med både enkeltparter og i fora og i høj grad – forhåbentlig – med input fra Furesø kommune mht. emner som bl.a. driftsvenlighed og trafiksikkerhed.

At det vil koste penge, er vi klar over. Både den proces, som vi sætter i gang hermed, og den faktiske gennemførelse. Finansiering er del af de forestående drøftelser med Furesø kommune, men vi er fortrøstningsfulde, da oplægget fra Thing Brandt Landskab baseres på enkle og realistiske fremgangsmåder samtidig med, at de repræsenterer et overbevisende løft af Jonstrup TorvBo Søgaard
BOS@JONSTRUP89

Kommentarer: