Home > Blog > Skal Jonstrup Skole vente til 2030'erne??

Skal Jonstrup Skole vente til 2030'erne??

Posted by BoSoegaard on August 30, 2023

Forvaltningen anbefaler:
Udskyd udvikling af Jonstrup Skole til 2030'erne

Visualisering af ny skolebygning.jpg

Kapacitetsanalysen for Lille Værløse Skole og Jonstrup Skole er nu færdiggjort og skal drøftes på møde tirsdag 15. august 2023 i Udvalget for Børn og Skole. Forvaltningens sagsfremstilling prioriterer et scenarie med en ny læringsfløj i Seminarieparken nord for Bygning 4 med samtidig ombygning af bygningerne 1, 3 og 4.

Det korte scenarie for om- og tilbygningen kan du læse her, og arkitektforslaget kan hentes her. Skolebestyrelsen støtter med enkelte bekymringspunkter projektet med et høringssvar, som du læser her. 

Men til trods herfor, anbefaler forvaltningen at skolens udvikling stilles i bero indtil videre. Igen er det uklarhed om 10. klasseskolen, der gør forvaltningen handlingslammet. Jonstrup '89 afdækker det politiske bagland mhp. at sikre en fremadrettet og målrettet proces mhp. at indfri politikernes tidligere beslutninger og forvaltningens prioriteringer om udvikling af skolen.

Løftebrud? Jonstrup '89 har sendt redegørelse til Udvalget for Børn og Skole om det fuldstændigt utilstedelige i forvaltningens anbefaling, som er et eklatant løftebrud og faneflugt fra alle aftaler med Jonstrups børnefamilier og borgere iøvrigt. Du kan læse redegørelsen her. Det er J89s vurdering, at der kan samles et stort politisk flertal, der går imod forvaltningens anbefaling.

Skolebestyrelsen forholder sig særdelses kritisk til forvaltningens anbefaling, og påpeger de lokalemæssige og kvalitetsmæssige mangler, som kendetegner Jonstrup Skole og FFO. Bestyrelsen påpeger, at den positive udvikling af skolen under ledelse af engagerede lærere og pædagoger vil lide skibbrud, hvis ikke faciliteter og lokaler opgraderes markant. Læs skolebestyrelsens kritik her

Byrådet har 1. behandling af kommunens budget 2024-27 på onsdag den 30. august 2023. Mødet er åvben og alle kan lytte med. Jonstrup '89 har tilsendt Byråd og Udvalget for Børn pog Skole denne besked som grundlag for budgetforhandlingerne. Det anlægsbudget, som er tildelt Furesø kommune i 2024, rummer + kr. 25 mio mere, end der p.t. er anlægsbudgetteret, og kommunens økonomi er med øgede personskatter og reduceret udligning forbedret med + kr. 90 mio. Vi ser derfor ingen økonomiske hindringer for at udvikle Jonstrup Skole NU.