Home > Blog > Nyt forslag til Lokalplan 119 behandles af MPT udvalget den 16. april

Nyt forslag til Lokalplan 119 behandles af MPT udvalget den 16. april

Posted by on April 12, 2015

Previous messageNext messageBack to messages

Nyt forslag til Lokalplan 119 behandles af Miljø-, Plan- og teknikudvalget torsdag den 16. april

Der er afgivet 17 høringssvar, og den lokalplan der behandles på torsdag, har taget nogle af kommentarerne til sig.

Men flere af de vigtige punkter, som bl.a. Jonstrup '89 har protesteret imod, er ikke væsentlig reviderede. Forvaltningen foreslår fortsat at trafikken fra de 28 boliger ledes ud over skolens parkeringsplads - omend det er en opdateret og forbedret forbindelse. Ligeledes er lokalplanen skruet sammen, så vi kan forvente en del støjhegn.

J'89 har anmodet om foretræde for MPT udvalget på torsdag, så vi kan fremstille vores synspunkter.

Sagsfremstillingen

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=103810

 

Forvaltningens detaljerede kommentarer til diverse ændringsforslag

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=103811

 

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://l6core.com?hs=b6e617ed0b7e57109a551c67851a3977& on
kaykzr
Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=b6e617ed0b7e57109a551c67851a3977& on
fxop43
Posted by Lina on
accident attorney
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.