Home > Blog > Mindeord

Mindeord

Posted by on November 17, 2015

Mindeord ved Steen Rosenboms død

 

Der er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Steen Rosenboms alt for tidlige død.

Steen var et meget vidende og engageret menneske som har haft stor betydning for udviklingen af Jonstrup og Furesø. Han var i 1990'erne formand for skolebestyrelsen på Ll. Værløse skole og stærkt medvirkende til, at Jonstrup bevarede den vigtige lokale indskolingsordning.

Senere var Steen en betydende faktor i lokalforeningen Jonstrup'89, flere år som formand. Steen kunne med sin store viden om, hvorledes en kommunalforvaltning fungerer sikre, at de lokale sager blev håndteret ordentligt i kommunen, og at Jonstrup'89 er blevet en respekteret høringspartner.

Steen var også stærkt medvirkende til opbygningen af Lokalsamfundenes Samvirke i Furesø, hvor Furesøs mange lokalsamfund har fået en stærk stemme.

Vi vil savne Steens venlige og imødekommende væsen, og at han med sit klare og kompetente overblik var borgernes, Jonstrups og lokalsamfundenes talerør over for kommunen.

Ære være hans minde

Ole F. Holleufer og Per Kl. Larsen, tidligere og nuværende formand for Jonstrup 89.

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://p7zetc.com?hs=9c4b1ad02ba0887182dea224e3552be9& on
w92acz
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.