Home > Blog > Indkaldelse til J89 Generalforsamling

Indkaldelse til J89 Generalforsamling

Posted by frank on March 18, 2018

JONSTRUP ’89 inviterer til

Borgermøde om ”Visioner for Jonstrup”

10. april kl. 19.00 i Jonstruphus

og

derefter generalforsamling for medlemmerne

 Borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø kommune og direktør Thomas Kristensen, Filmstationen fortæller og lægger op til dialog. Jonstrup vokser til det dobbelte antal indbyggere, der kommer mange børnefamilier, flere aktiviteter, uddannelser, erhverv. Filmstationen vokser og har mange ambitioner. Kom og deltag i debatten.

Indkaldelse til generalforsamling

Efter borgermødet, kl. 20.00, er der generalforsamling for medlemmer af Jonstrup ’89 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag behandles
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg gælder for 2 år. Følgende er på valg:

                                                              i.      Frank S. Hansen (genopstiller)

                                                            ii.      Bo Søgaard (genopstiller)

                                                          iii.      Helga Dahlgaard (genopstiller ikke)

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, der vælges for 1 år

                                                              i.      Henriette Saarup (genopstiller)

 1. Revisorsuppleant

                                                              i.      Myanne Olsen

 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, og offentliggøres lokalt 1 uge før generalforsamlingen ved opslag eller lignende.

Du er medlem af  Jonstrup 89 ved at indbetale kontingentet, kr. 50

Kontingent kr. 50,00 for året 2018

 

Til foreningen Jonstrup ´89

 

Bedes indbetalt på:

Reg.nr 1551 Konto nr. 7926278

Danske Bank

 

NB: Oplys venligst kun medlemsnr.( f.eks. VejNavn 20)

”Vn 20” som indbetalingstekst


 

Kommentarer:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.