Søge Resultat

Friluftsfesten Fri-Luft-Liv 2014 på Flyvestation Værløse

Dagen bliver en festdag for friluftslivet med en spændende og pulserende markedsplads fyldt med nye friluftsideer, aktiviteter og festtaler.   http://naturstyrelsen.dk/naturopl… https://www.jonstrup89.dk/blog/friluftsfesten-fri-luft-liv-2014-pa-flyvestation-vaerlose/

§17 stk. 4 Flyvestationsudvalget i Furesø Kommune

Flyvestationsudvalget består af lokalpolitikere, der skal rådgive byrådet om anvendelsen og udviklingen af den tidligere Flyvestation Værløse.
Flyvestationsudvalget består af lokalpolitikere, der skal rådgive byrådet om anvendelsen og udviklingen af den tidligere Flyvestation Værløse. Flyvestationsudvalget skal rådgive… https://www.jonstrup89.dk/blog/17-stk-4-flyvestationsudvalget-i-fureso-kommune/

Referat af 3. møde i følgegruppen – Flyvestation Værløse

Referater fra møder i følgegruppen – Flyvestation Værløse
11. marts blev der afholdt møde i den følgegruppe Naturstyrelsen har nedsat vedr. den grønne kile på Flyvestationen. Læs referatet her: Referat 3. Møde  Referat 2. Møde … https://www.jonstrup89.dk/blog/referat-af-2-mode-i-folgegruppen-flyvestation-vaerlose/

Opsummering af ”workshop” vedr. den grønne kile på Flyvestation Værløse

Torsdag den 16. januar 2014 kl. 19.30 Input til J89’s arbejde i følgegruppen for Naturstyrelsens del af Flyvestationen Anne Louise holdt oplæg om baggrund og formål med mødet. Herefter kommentarer og diskussion, der er forsøgt opsummeret nedenfor. Spørg…
Se den vedhæftede fil for at se den fulde opsummering af workshop den 16. januar vedr. den grønne kile på Flyvestation Værløse. flgegruppe_flyvestation_v2.docx   https://www.jonstrup89.dk/blog/opsummering-af-workshop-vedr-den-gronne-kile-pa-flyvestation-vaerlose/

”Den grønne kile” på flyvestation Værløse

Workshop i Jonstruphus den 16 januar kl. 19:30. Kom med jeres input til Jonstrup89s arbejde i ”Følgegruppen for Naturstyrelsens del af Flyvestationen” Hvordan skal flyve… https://www.jonstrup89.dk/blog/den-gronne-kile-pa-flyvestation-vaerlose/

Overdragelsesarrangement på Flyvestation Værløse

Flyvestation Værløse har fået nye ejere pr. 1. oktober 2013, og det markeres med et festligt arrangement torsdag den 24. oktober. Læse mere her. https://www.jonstrup89.dk/blog/overdragelsesarrangement-pa-flyvestation-vaerlose/

Høringssvar Trafikplan 2013-2017

Nogle borgere har endvidere udtrykt bekymring for støj og forurening fra Perimetervejen, særlig for beboerne i i Bringetoften 2-12 og Bringevænget 109 og 115. Disse ejendomme lig… https://www.jonstrup89.dk/blog/horingssvar-trafikplan-2013-2017/

Debat om fremtidig trafik på flyvestationen

Deltag her i debatten omkring trafik på på flyvestationen. Vi opfordrer endnu engang folk til at læse om kommunens hidtidige planer og landsplandirektivet for området. Flyve… https://www.jonstrup89.dk/blog/debat-om-fremtidig-trafik-pa-flyvestationen/

Fakta om planer for fremtidig trafik på Flyvestationen

I det følgende fremlægges en række faktuelle punkter omkring planerne for afviklingen af trafikken til de nye beboelsesområder i syd på Flyvestation Værløse. 1) Der kommer ikke … https://www.jonstrup89.dk/blog/fakta-om-fremtidig-trafik-pa-flyvestationen/

Høringssvar "Forslag til Kommuneplan 2013"

Jonstrup'89 høringssvar vedr. "Forslag til kommuneplan 2013"
Jonstrup'89 høringssvar vedr. "Forslag til kommuneplan 2013" "Angående Hæfte 2: Rammer for lokaplanlægningen, Område 16 "Flyvestation".  Jonstrup'89 forstår at boligområderne… https://www.jonstrup89.dk/blog/horingssvar-forslag-til-kommuneplan-2013/

Flyvestationen åbner

Flyvestationen åbner
Åbningsdagen bliver fejret med blandt andet taler, dragebygning, hyrdehundeopvisning samt fortællinger om området af lokalkendte og brugere. Arrangementet er gratis og finder sted… https://www.jonstrup89.dk/blog/flyvestationen-aabner/

Åbent hus på filmstationen

Åbent hus på filmstationen
Som del af en bustur med "De Hemmelige Helte" kan man komme til åbent hus på Filmstationen den 15. november. Tilmelding og mere info her https://www.jonstrup89.dk/blog/bent-hus-paa-filmstationen/

Status på åbning af flyvestation Værløse

Status på åbning af flyvestation Værløse
Referat af møde i miljø-, teknik- og erhvervsudvalget, dato 6.09.2012: Se link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=furesoe07&page=document&docId=… https://www.jonstrup89.dk/blog/status-paa-aabning-af-flyvestation-vaerloese/

Trafik, miljø og flyvestation

Trafik, miljø og flyvestation: Tirsdag den 26.j uni 2012 kl. 19.30 Emne: Info om generelle sager i gruppen.
Møde i interesse gruppe: Trafik, miljø og flyvestation: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19.30 i Jonstruphus Emne: Info om generelle sager i gruppen. https://www.jonstrup89.dk/blog/trafik-miljoe-og-flyvestation/

Friluftsfesten Fri-Luft-Liv 2014 på Flyvestation Værløse

Kom til Fri-Luft-Liv 2014 Alle er velkomne til friluftsfesten Fri-Luft-Liv 2014 på Flyvestation Værløse Tirsdag 24. juni 2014 mellem kl. 12.00-16.00 Her vil miljøminister Ki… https://www.jonstrup89.dk/blog/friluftsfesten-fri-luft-liv-2014-pa-flyvestation-vaerlose1/