Udbygning af Jonstrup Skole
Save registrering

 


 

De gamle seminariebygninger og anlægget omkring bygningerne er bevaringsværdige. Det betyder, at der i planlægning for om- og tilbygning skal tages særlige hensyn til udformning og bygningsmæssige indgrenb afhængig af bevaringsværdien. Til vurdering af bevaringsværdien benyttes SAVE-registrering, som Furesø kommune har lavet aftale med arkitekt Lars Lund fra arkitekttegnestuien Tertritorium Byplan Aps om at udføre.

SAVE.png

Læs mere om og forstå SAVE-registrering her, og hvordan registreringerne benyttes i praksis. Bygninger og byrum kan tildeles SAVE-værdierne 1 - 9, hvor 1 står for den højeste bevaringsværdi, som oftest fører til fredning af bygning og/eller anlæg.

Bygningerne er nu registreret således:

Bygning 1 (Hovedbygningen):         SAVE-værdi 2
Bygning 2 (Øvelsesskolen):            SAVE-værdi 3
Bygning 3 (m. gymnastiksalen):      SAVE-værdi 2
Bygning 4 (m. atellierne på loftet):  SAVE-værdi 3
Bygning 5 (Forstanderboligen):       SAVE-værdi 4

Bygningernes bevaringsværdi er således meget høj, hvilket skal indgå i den samlede planlægning af skolens udbygning..   

 

SAVE Registrering og Kulturmiljøbeskrivelse

Vi har modtaget SAVE Registreringen af 18. marts 2024. Ligeledes har vi modtaget beskrivelsen af 14. maj 2024 af Kulturmiljøet omkring det gamle seminarium. Begge dokumenter er meget interessant læsning og kan hentes ved klik på figurerne herunder:

Slide1.JPG    Slide2.JPG

Et ”kulturmiljø” defineres som ”et afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling”. For nogen er det kendt viden, men andre kan begynde her med historien om Friederich Hoffmann, Jonstrup Mølle og klædefabrikken med det røde tegltag fra 1781.
 
J89 - 23. juni 2024