Jonstrup '89 Informerer

Du er velkommen til at kommentere de enkelte indlæg. send en Email til Frank se under "Om os" og fanen bestyrelsen

pt er direkte kommentar taget fra da vi udsættes for Fake og maiel ware
Man er velkommen, også at blive medlem, kun medlemmer kan stemme.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 4. Den afholdes i Egeskolens kantine, Jonstrupvangvej 150 D, 3500 Værløse

 vedtægter kan ses her: http://www.jonstrupsamlingen.dk/forening/default.html

Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19.00

Se mere her og på FB https://www.facebook.com/groups/139495103366338/

0 Kommentarer Læs mere »

Fra Kl 14-16,00

Jonstrupværdier – Kammeratskab, Kollegialitet og Kontinuitet!

Peder Kjøgx, seniorrådgiver i bl.a. ledelse og skoleudvikling og en del af Jonstrups ledelse i seminariets sidste Lyngby-år, foretager med udgangspunkt i 1980’ernes store Jonstrupforsøg en række nedslag i seminariets arbejde gennem 200 år med fokus på kvalitet i undervisningen af børn, unge og voksne. Peder Kjøgx lægger herefter op til diskussion af, hvad vi kan lære af dengang og bruge inspirationen til i dag.

Se Mere PDF fil

 

0 Kommentarer Læs mere »

Søndag den 2. februar 2020 kl. 14

Er der foredrag af  Niels Egelund, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

med overskriften Fra eksklusion til inklusion – specialundervisningens historie

Se Mere her

0 Kommentarer Læs mere »

Nyhedsbrev december 2019                                                                                                                      j89logo.png

 2019 har på mange måder været et godt år. Mange af de ideer og forslag, som er kommet frem på borgermøder, i arbejdsgrupper og bestyrelse, er realiserede i 2019 eller kan ses i løbet af 2020-22.

Starten gik i 2015, hvor Furesø kommune fremlagde planer for over 500 nye boliger omkring Seminariet og på Flyvestationen.  Planer indebar at indbyggetallet fordobles, at der kommer mange børnefamilier og at Flyvestationen åbnes for sport og events. Der skulle findes løsninger, der giver plads til alt det nye, samtidig med at bevare kvaliteterne i byen, naturen, foreningslivet og historien. Jonstrup ’89 er kommet med mange forslag og afgivet høringsvar på lokalplaner og dispensationsansøgninger og har fået en god dialog med kommunen. Det er ikke altid nemt at forlige kommunale planer og lokale hensyn. Her er resultaterne:

 

0 Kommentarer Læs mere »

Hvorfor ikke lade turen gå til Jonstrup, der sker meget her den 1 December

Se mere her

Plakat julebazar 2019.jpg

0 Kommentarer Læs mere »