Jonstrup '89 Informerer

Du er velkommen til at kommentere de enkelte indlæg. send en Email til Frank se under "Om os" og fanen bestyrelsen

pt er direkte kommentar taget fra da vi udsættes for Fake og maiel ware
Søndag den 2. februar 2020 kl. 14

Er der foredrag af  Niels Egelund, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

med overskriften Fra eksklusion til inklusion – specialundervisningens historie

Se Mere her

0 Kommentarer Læs mere »

Nyhedsbrev december 2019                                                                                                                      j89logo.png

 2019 har på mange måder været et godt år. Mange af de ideer og forslag, som er kommet frem på borgermøder, i arbejdsgrupper og bestyrelse, er realiserede i 2019 eller kan ses i løbet af 2020-22.

Starten gik i 2015, hvor Furesø kommune fremlagde planer for over 500 nye boliger omkring Seminariet og på Flyvestationen.  Planer indebar at indbyggetallet fordobles, at der kommer mange børnefamilier og at Flyvestationen åbnes for sport og events. Der skulle findes løsninger, der giver plads til alt det nye, samtidig med at bevare kvaliteterne i byen, naturen, foreningslivet og historien. Jonstrup ’89 er kommet med mange forslag og afgivet høringsvar på lokalplaner og dispensationsansøgninger og har fået en god dialog med kommunen. Det er ikke altid nemt at forlige kommunale planer og lokale hensyn. Her er resultaterne:

 

0 Kommentarer Læs mere »

Hvorfor ikke lade turen gå til Jonstrup, der sker meget her den 1 December

Se mere her

Plakat julebazar 2019.jpg

0 Kommentarer Læs mere »

0 Kommentarer Læs mere »

Dialog betaler sig.

17/11 2019

Af Per K Larsen                                                                           15/10/2019/ PKL

Så er byggeriet af den ny daginstitution på Flyvestationen gået i gang. Åbningen sker medio 2020 med plads til 150 børn. Men forud for de første spadestik har der været en lang dialog mellem kommunen, Jonstrup 89 og forældrene. Først om den var nødvendig eller man kunne nøjes med de institutioner, der er allerede. Så om placeringen og antal pladser. Forløbet siden viser at god dialog mellem forældre, forvaltning og politikere kan spare kommunen for millioner og skabe bedre løsninger til glæde for alle.

0 Kommentarer Læs mere »