Hjem til Jonstrup

15. oktober, 2017

Jonstrupsamlingen
viser i den kommende tid udstillingen
”Hjem til Jonstrup”

cornelins1.jpg

I midten Victor Cornelins (1898-1985) som dirigent for seminarieorkestret. Han kom som syvårig til Dan-mark fra St. Croix, dengang en del af Dansk Vestindien, for i Tivoli at blive fremvist på en udstilling om danske kolonier. Victor Cornelins, der forblev i Danmark og dimitterede fra Jonstrup Seminarium i 1919, var i mange år viceskoleinspektør i Nakskov. På udstillingen ses bl.a. hans hjemkomne erindringsbog

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Mød 5 af de lokale kandidater til Byrådsvalget tirsdag
den 24. oktober 2017 kl. 19.30 i Jonstruphus

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Jonstrupsamlingen er repræsenteret ved markeringen af Naturens Dag søndag d. 10. september, hvor alle er velkomne.
Kl. 14 byder skovfoged Jens Nielsen fra Naturstyrelsen velkommen ved mindestenen ud for sydenden af skovsøen "Afrodites Øje".

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Oplev hvad teknikken kan, når du søger historiske kort!
3. september 2017 kl. 14.00

historisk kort1.jpg

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Nyhedsbrev August 2017

16. august, 2017

Så nærmer vi os målstregen.

 

På et vel besøgt møde for grundejerforeninger og HVA afdelinger, mandag 7. August, fremlagde Jonstrup ’89 helhedsplanen for veje mm., som skal være klar til at tage imod de mange ny Jonstrup-borgere, der flytter hertil. Det går hurtigt, se byggeriet ved Seminariet, hvor de første er flyttet ind allerede og de første kommer snart i også i Sydlejren. Læs mere

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Prøv dine bedsteforældres frikvater og pauser i skolen i 1950´erne!

Det er for Børn og Forældre foregår ved Jonstrupsamlingen Søndag 13/8 kl 14.00 se program her

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

 

Dialogmøde om

Spireflaget ved Krudthuset

tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00-20.30 i Kantinen på Egeskolen,

Jonstrupvangvej 150 D, 3500 Værløse

 

Efter længere tids debat blandt interessenter i lokalområdet om flagning med Spireflaget fra flagstangen på Krudthusets legeplads inviterer Furesø Kommune, Center for Børn og Skole til dialogmøde.

 

Ambitionen for mødet er, at vi kan have en direkte dialog mellem interessenterne, der afdækker de forskellige interesser i sagen og afsøger muligheden for at finde et kompromis, så Spireflaget ikke fremadrettet er anledning til uoverensstemmelser i lokalområdet.

 

Mødet ledes af Per Udesen, chef for Center for Dagtilbud og Skole. Karin Langendorf, chef i Plan og Byggeafdelingen, vil være med på mødet for at besvare spørgsmål af teknisk karakter.

 

Til mødet er inviteret:

-      forældre til børn i Krudthuset,

-      beboerforeninger i Jonstrup

-      de nærmeste naboer til Krudthuset

Fra Furesø Kommune deltager Pia Rosa Jørgensen, daglig leder af Krudthuset, chef for Center for Dagtilbud og Skole Per Udesen, Plan- og Bygchef Karin Langendorf, teamleder for Bæredygtighed og Klima Stine Rahbek og konsulent Stine Wisler Borre.

 Mødet er åbent for Jonstrup-beboere. Tilmelding til dialogmødet bedes ske til Stine Wisler Borre på swra@furesoe.dk.

 

Venlig hilsen

 Per Udesen

Chef for Center for Dagtilbud og Skole


 

 


Børne Sankt Hans

31. maj, 2017

Børne Sankt Hans 2017 (2).jpg