Foredrag af Henning Kirk

31. maj, 2017

Søndagsoplæg Jonstrupsamlingen søndag d. 11. juni 2017 kl. 14

Hvad en vandrebog kan fortælle

-  Henning Kirk beretter om sin far, Bjarne Kirk, og seminariekammeraterne på Jonstrup fra 1930

Untitled-1.jpg


Sød hund i snor

7. maj, 2017

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Efter at være bortkommet igennem flere år, er kanonkuglen der stammer fra da København blev bombet af Englænderne i året 1807, nu kommet på plads!

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Søndagsoplæg i Jonstrupsamlingen søndag 7. maj kl 14 handler om at gå i skole i det gl. Værløse se mere skolebørn1.jpgSøndagsoplæg 7.5.2017 i Jonstrupsamlingen.pdf

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Dagsorden m.m.

2. april, 2017

JONSTRUP ’89 inviterer til

Borgermøde  og generalforsamling

4. april kl. 19.30 i Jonstruphus

 

Kl. 19.30. Specialkonsulent Charlotte Mølgaard fortæller om Naturstyrelsens planer for Flyvestationen og landskabsarkitekt Marie Thing giver ideer til indretning af Jonstrup Torv. Der er plads til spørgsmål og debat.

 

Kl. 20.30. Generalforsamling med flg. dagsorden: Dagsorden med bemærkninger

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag behandles.
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg gælder for 2 år.
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  3. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, der vælges for 1 år.
 8. Eventuelt.

NB. Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Det koster kr. 50 årligt  pr husstand. Du kan betale ved indgangen, hvis du ikke er medlem 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

’Jonstrup Torv’ på borgemøde 4. april 2017

Læs mere om borgermødet der bliver afholdt på J89 generalforsamlingsdag, indlæg af Bo Søgaard

Som PDF Fil 

Udviklingsforslag Jonstrup Torv PDF

 jonstruptorv.jpg


0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Arven efter Dansk Skolemuseum

28. februar, 2017

Kære Alle

så er der en enestående mulighed for et foredrag nu på søndag

Arven efter Dansk Skolemuseum

Søndagsoplæg i Jonstrupsamlingen

søndag d. 5. marts 2017 kl. 14

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Nyhedsbrev feb. 2017

12. februar, 2017

Nyhedsbrev Februar 2017

Indkaldelse til generalforsamling -

med

Oplæg fra Naturstyrelsen

og oplæg om Jonstrup Torv

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

invitation-1.jpg

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Jonstrup - fortid, landsby, skoleby og forstad

 

Søndagsoplæg i Jonstrupsamlingen

søndag d. 8. januar 2017 kl. 14

 

 Poul Teglhus fortæller om landskab og bygninger omkring Jonstrup Statsseminarium.

 

0 Kommentarer Læs hele indlæget »