Jonstrup '89 Informerer

Du er velkommen til at kommentere de enkelte indlæg. send en Email til Frank se under "Om os" og fanen bestyrelsen

pt er direkte kommentar taget fra da vi udsættes for Fake og maiel ware
Deltag her i debatten omkring trafik på på flyvestationen.

Vi opfordrer endnu engang folk til at læse om kommunens hidtidige planer og landsplandirektivet for området.

Flyvestation Værløse Baggrund

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse


I det følgende fremlægges en række faktuelle punkter omkring planerne for afviklingen af trafikken til de nye beboelsesområder i syd på Flyvestation Værløse.

8 Kommentarer Læs mere »

Jonstrup'89 høringssvar vedr. "Forslag til kommuneplan 2013"

"Angående Hæfte 2: Rammer for lokaplanlægningen, Område 16 "Flyvestation". 

Jonstrup'89 forstår at boligområderne 16B2 og 16B3 samt erhvervsområde 16B3 skal betjenes af den sydlige del af perimetervejen.  Det er ikke entydigt, hvad der forstås med "den sydlige del af perimetervejen". Men Jonstrup'89 ønsker at gentage, at vi bestemt ikke ønsker at trafikken fra perimetervejen ledes ud gennem Sydporten og gennem Jonstrup. Hvilket der ud fra kortet i Hæfte 1: Hovedstruktur, side 75, heller ikke ser ud til er meningen, idet der her er vist en "udbygning" af perimetervejen ud til Jonstrupvangvej.
Vi forventer at inddrages i det kommende arbejde med lokalplaner for området, hvor vi regner med at man fastlægger mere detaljerede planer, f.eks. fartbegrænsning og seriøse chikaner på perimetervej."

4835 Kommentarer Læs mere »

16., 17. og 18 august.

Arrangør Jonstrup Jazz
www.jonstrup-jazz.dk

Se programmet her

0 Kommentarer Læs mere »

Steen Rosenbom træder tilbage som formand for Jonstrup' 89, men fortsætter heldigvis i bestyrelsen.

På vegne af Jonstrup og bestyrelsen, vil vi gerne sige tak for hans store indsats og det arbejde han har gennemført sammen med os - og borgere i Jonstrup i det hele taget.
Steen har været Jonstrup 89's kontaktpunkt eller ansigt udadtil og han har håndteret det behageligt og meget professionelt. Under hans formandsskab er det lykkedes Jonstrup 89 at sætte fingeraftryk på eller i hvert fald kvalificere beslutninger på rådhuset.
Steen har været særdeles aktiv vedrørende åbning af flyvestationen og lokale forhold i Jonstrup, f.eks. busdrift for 152, den ny dagligvareforretning og den kommende kirkegård.
Ny formand er Henriette Saarup.

Med venlig hilsen 
Jonstrup '89 bestyrelse

0 Kommentarer Læs mere »