0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Nabohøring fra kommunen om Svinestalden

Og i den forbindelsel er der kommet et Udkast til Høringssvar,

Kommentár til udkastet er der dadline på, og det er den 20 aug. 2019

kan gives til bos@jonstrup89.dk 

Udkast Høringssvar

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Vælgermøde i Jonstruphus 27 maj

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Her er det endelige høringssvar 3 etappe til kommunen fra J89

Høringssvar

Og mødet med de berørte Grundejerforeninger / Kirkegården ifm.etablering rundkørsel Søhusvej/Jonstrupvangvej

J89/ GF Møde

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Foranlediget af J89s drøftelser og aftale med Furesø kommune om bevarelse af Filosofgangen, har landskabsarkitekt Katrine Binzer (Binzer landskab Aps) i samarbejde med kommunen udarbejdet en udviklings- og plejeplan for Jonstrup Seminariepark. Planen indeholder samtidig udviklingsplan for bevarelse og opretning af Filosofgangen i tilknytning til opførelse af seniorbofællesskabet Jonshøj på nabogrunden.

 Planen skal betragtes som foreløbig, og der er ikke aftalt tidsplan for implementering af planens enkelte elementer 

Planen kan hentes her

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Udkast til høringssvar

7. april, 2019

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Nyhedsbrev Feb/Mars

24. februar, 2019

Kære Alle

 Der er 3 punkter denne gang

Rema 1000 Tøndeslagning Lørdag d. 2/3 se mere her 

Jonstrupsamlingens foredrag Søndag den 3/3 se mere her

Borgermøde og Jonstrup89 generalforsamling Onsdag den 3/4, ...

0 Kommentarer Læs hele indlæget »

Nyhedsbrev Jan

29. januar, 2019

Manglende vejstriber på Bringevej

Foredrag Søndag d 3 Feb

TV2 Lorry Søndagsmagasinet Udsendelse om Flyvestationen og vore nye naboer

0 Kommentarer Læs hele indlæget »