Vejnavn til 'Orangerierne'

February 12, 2023

 Orangerierne.jpg

Furesø kommune udsendte i januar 2022 naboorientering med forespørgsel om navn til vejen, der fører til den nye bebyggelse 'Orangerierne' i Sydlejren.

Jonstrup '89 har indmeldt forslaget 'Tværbanen' som nyt vejnavn. Naboorienteringen og Jonstrup '89s begrundede forslag til vejnavn kan du læse her


En borger i Hangarhusene ønsker at oplægge solceller på sit sydvendte hustag. Udvalget for By og Plan besluttede på sit møde 7. februar 2023 at dispensere fra Lokalplan 121's bestemmelse om bygningsintegration. Se dispensationsbeslutning og ansøgning her.

Med dispensationen opfordrer udvalget til, at "grundejerforeningen sikrer ensartethed" mht. frermtidig oplægning af solceller på hustagene i bebyggelsen.

Hangarhusene.jpg

Jonstrup '89 har med baggrund i naboorienteringen ligeledes opfordret Grundejerforeningen for Hangarehusene til at sikre ensartede bestemmelser for oplægning af solceller i bebyggelsen.

På møde 11. januar 2023 i Hangar 1 omkring netop etablering af solcelleanlæg i Sydlejren var der generel enighed om, at der skal sikres en designmæssig helhed omkring fremtidige solcelleanlæg i bydelen. Kontaktpersoner vedr. mødet var Benjamin Hughes (Hangarhusene) og Søren Gabriel (Mageløse).

Det er forventeligt, at Grundejerforeningen Hangarhusene nu 'har bolden' og dribler opfordringen videre.  


Biler ved lysregulering2.jpg

Trafikken gennem Jonstrup og ad Jonstrupvangvej har i mange år været bydelens daglige traume. Dels på grund af forurening og støj, dels grundet trafiksikkerhed, hvor vi ikke mindst tænker på den (u)sikre skoletrafik. Emnet har vejet tungt ved borgermøderne og i borgerundersøgelsen 2022.

Jonstrup '89 samlede op på de mange indmeldinger og afholdt møde 13. december 2022 med Dorrit Grumstrup og Anne Lisbeth Sørensen fra Furesø kommunes afd. for Vej, Trafik og Grøn omstilling.

Referat af mødet kan du læse her. Vi følger løbende op på mødets emner. 


Borgermøde

15. november 2022 Jonstruphus kl. 19:00 - 21:15

Billede1.png

Læs Jonstrup-Avisen herX i kalenderen.jpg
Hent dagsordenen her
Hent slides her

Kom og deltag i debatten om, hvad vi har og hvad vi mangler i Jonstrup.

Borgerundersøgelsen i foråret og det efterfølgende borgermøde i maj viser éntydigt behov for at udvikle faciliteter til fællesskab og aktivitet. Det var også en primær konklusion fra fællesmødet med udvalget for Plan & Byudvikling i juni. Ved Jonstrup ’89’s nylige møde med vore lokale foreninger, blev manglende lokaler fremhævet som den primære barriere imod udvikling.

Stærke fællesskaber og et velfungerende lokalsamfund er centrale pejlemærker for byens udvikling. Udover mangel på lokale faciliteter peger mange borgere på udfordringer med trafikken i det centrale Jonstrup, med offentlig transport, med energiforsyning og med udvikling af Jonstrup Skole til et lokalt forankret, attraktivt undervisningstilbud af høj kvalitet.

Politikerne har set behovet for en helhedstænkt udvikling af vores bydel, og Byrådets konstituering peger præcist på styrkelse af borgerinddragelsen og muligheden for samarbejde om en sammenhængende udviklingsplan for Jonstrup/Sydlejren.

Jonstrup ’89 har sammenfattet væsentlige emner for bydelens udvikling i en Avis, som uddeles til alle husstande primo november. Ikke uventet indgår lokaler og faciliteter for fællesskaber heri som et borgernært ”Byens Hus”. Et hus, som skal indeholde en sal til bl.a. idræt og lokaler for borgere, ungdom og skole. Og hvad sker der med Bygning 305?


Grøn fjernvarme i Jonstrup

September 13, 2022

Borgermøde i Jonstruphus torsdag 6. oktober 2022 kl. 19:00

Billede.jpg

Læs referatet her
Slides fra borgermødet her
Spar energi og afvent fjernvarmen her


Sidste: Vestforbrænding har d.d. oplyst, at kriteriet om mindst 40% tilslutningsgrad betyder, at mindst 40% af områdets fjernvarmeforbrug målt i MWh skal tilsluttes som forudsætning for fjernvarme i Jonstrup. Det betyder, at vi skal sikre, at de store aftagere af energi (olie eller gas) tilslutter sig fra starten. (uploaded 9. november 2022).


Der er møde om den ny plan for levering af fjernvarme, torsdag 6. oktober kl. 19 i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159. Vi får besøg af Charlotte Mejlshede fra Vestforbrændring samt Øjvind Vilstrup og Niels Jørgen Brandt, fra Furesø Byråd, der vil hjælpe med svar på spørgsmål.

Furesø kommune vedtog en varmeplan i 2022, hvor målet et at forsyne Jonstrup med fjernvarme omkring 2025, men at løsningen ikke er den samme for alle. Der er forskelle på, hvor meget det vil koste den enkelte at skifte til fjernvarme og hvor meget det vil koste Vestforbrænding at levere. Udgifterne afhænger af, om ejendommene i dag opvarmes med gas, varmepumpe, el mm.

Nu kommer næste skridt. Vestforbrænding har sendt et forslag til levering af fjernvarme fra 2024, som behandles i Byrådet 28. september. Her er Jonstrup opdelt i 2 zoner jfr kortet herunder: Blå Zone, der får fjernvarme i etape 1 og Gul zone, der fortsætter med el og varmepumper. Men bemærk at leveringen afhænger af, at mindst 40% af husstandene i Blå Zone vil have fjernvarme.

Oven i økonomien kommer hensynet til målene for grøn omstilling. Vestforbrænding leverer varme ved at brænde affald, som i stigende grad genanvendes, så der arbejdes intenst med at kombinere affaldsforbrænding med andre varmekilder.

 Alt i alt, er der næppe tvivl om, at fjernvarme være en både billigere og grønnere løsning for Jonstrup. Men kom, stil spørgsmål og bliv klogere.

 Med venlig hilsen
Jonstrup ´89

Hent I/S Vestforbrændings projektforslag fra juli 2022 her, og for de interesserede kan et økonomiske bergeningsgrundlaget findes her

Oversigtskort - Jonstrup.jpg