Solpaneler på Vingesus

July 17, 2023

solceller på vingesus.jpg

Som led i Furesø kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2030 har kommunen ansøgt om dispensation til opsætning af solpaneler på Vingesus. Høringen/Naboorienteringen kan du læse her

Evt. input til J89 høringssvar bedes sendt til bestyrelse@jonstrup89.dk. Svarfrist for høringen er 10. august 2023.

10. august 2023
Der er ikke modtaget eksterne input til høringssvar, hvorfor svaret er udarbejdet af J89. Du kan læse høringssvaret her  


Varmepumper i Filmhusene

July 17, 2023

VArmepumper i Filmhusene.jpg

Ikano Bolig A/S har ansøgt om dispensation til opstilling af varmepumper i den næste etape af Filmhusene, som du kan se her. Dispensationen omfatter den inddækning af varmepumperne, som bygherre påtænker. Byggetilladelsen til selve bebyggelsen kan du finde her.

Høringsfrist er 26. juli 2023. Hvis du har input til J89s høringssvar, skal vi bede dig snarest sende dem til bestyrelse@jonstrup89.dk

18. juli 2023:
Se J89s udkast til høringssvar her

25. juli 2023
Læs J89s endelige høringssvar her. Tak for input.


2023-06-12 - Høring om hegn i Hnagarhusene.jpg

Furesø kommune har 9. juni 2023 udsendt naboorientering om dispensation til opsætning af fast hegn i skel mod grønne friarealer ved Langdyssegårdsvej 55. Læs naboorienteringen her

24. juni 2023:
J89s endelige hørinssvar kan læses her. Tak for indkomne bemærkninger. Tidligere udkast mv. i denne sag er nu nedtaget af hjemmesiden

1. august 2023
Dispensationsafgørelse fra Furesø kommune er et afslag til hegn i gavlskel, som ansøgt til Langdyssegårdsvej 55. Læs afgørelsen her.


Jonstrup skole kapacitetsanalyse.jpg

Udvalget for Børn og Skole drøftede på sit møde 9. maj 2023 den opdaterede "Kapacitetsanalyse 2023 - Skoleområdet". Som sine konsulenter på bygningsområdet har Furesø kommune valgt JJW Arkitekter A/S med henblik på bygningsmæssige scenarier, der kan imødekomme kapacitetsanalysens behov. J89 har møde med JJW 30. maj 2023.

Det er ikke J89's opgave at kloges på pædagogiske principper og nødvendige faciliteter mhp. at sikre en folkeskole af høj kvalitet i Jonstrup. Men det er fortsat J89's mission at udfordre beslutningsprocesserne fagligt og politisk i bestræbelserne på at sikre de nødvendige ressourcer og fokus på Jonstrup Skoles behov og udvikling. 

Skolen skal fremstå som et reelt og attraktivt lokalt anker for børnene, forældrene og borgerne.

Kapacitetsanalysen vil omfatte scenarier for såvel en 0.-3. klasseskole som en 0.-5. klasseskole i Jonstrup

J89 har 2. juni 2023 modtaget befolkningsprognosen for Jonstrup, som kan sammenholdes med kapacitetsanalysens prognoser.


PS: Har du også glemt at betale kontingent for 2023?  Fortvivl ikke, for det kan nås endnu. Læs hvordan i højrespalten.