Home > Blog > Fakta om planer for fremtidig trafik på Flyvestationen

Fakta om planer for fremtidig trafik på Flyvestationen

Posted by anders on September 4, 2013

I det følgende fremlægges en række faktuelle punkter omkring planerne for afviklingen af trafikken til de nye beboelsesområder i syd på Flyvestation Værløse.

1) Der kommer ikke nogen ny gennemkørende vej på tværs af den grønne kile mellem nord- og sydlejren.

Citat fra "Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse":

Punkt 6:

Det har været fremsat som ønske, at der bliver etableret en vejforbindelse mellem nord- og sydlejren, der tillige kunne forbinde Kirke Værløse og Jonstrup, som er to bysamfund med kort afstand, der har været adskilt af flyvestationen. En gen­nemgående vejforbindelse vil imidlertid medføre store gener for den rekreative værdi af området ved at dele området op og virke forstyrrende i landskabet. Det er derfor ikke en mulighed at etablere en gennemgående vejforbindelse på tværs af den grønne kile gennem ejendommen.

2) Det er ikke muligt for kommunen at lave lokalplaner der er i strid med Landsplandirektivet.

3) Det har hele tiden været kommunens plan at benytte den sydlige del af Perimetervej til betjening af de nye boligområder i den sydlige del af flyvestationen. Se dokumentation herfor i de refererede dokumenter på kommunes hjemme side:

Furesoe Flyvestation Værløse Baggrund

4) Der har på intet tidspunkt været fremlagt planer for udelukkende at betjene de nye boligområder fra vest. Igen, se hidtidige planer på kommunens hjemmeside.

5) Kommunen har lyttet til vores bekymringer omkring gennemkørende trafik i Jonstrup, og har således arbejdet med planer om at forbinde Perimetervej med Jonstrupvangvej øst for Jonstrup. Denne vejforbindelse kan ses i adskillige dokumenter på kommunens hjemmeside. Specielt interessant er rapporterne fra Rambøll:

Trafikale vurderinger ved Flyvestationen

Idékatalog til fartdæmpning af Perimetervejen

6) Der mangler stadigt et stort stykke arbejde i at sikre, at trafikafviklengen på flyvestationen foregår med færrest mulige gener for borgerene i Jonstrup.

Kommentarer:

Posted by anders on
Det er desværre ganske karakteristisk, at forfatterne til denne underskriftsindsamling har deres egen måde at behandle fakta på. Der nævnes intet i dette indlæg om underskriftsindsamlingen!
Vi kan kun opfordre folk til at sætte sig grundigt ind i kommunes planer, inden de beslutter sig for at skrive under. Der er ingen nemme løsninger.

Til dem der har skrevet under, og efterfølgende føler sig vildledt af oplæget til underskriftsindsamlingen, henviser vi til muligheden for at bede sig slettet af listen. Dette kan gøres inde på underskriftsindsamlingen, hvor man kan finde sit navn på listen under 'Underskrifter'. Vælg 'Forslå fjernelse'.

Vi mener ikke det gavner Jonstrups sag, at sige nej til en hver form for trafik på Perimetervej. Det vil ikke finde generel forståelse uden for Jonstrup.
Posted by Ny Bringe Grundejerforening on
Kære anders og medlæsere

Du/i kan naturligvis ikke vide, at der er udsendt en mail fra no-reply@Jonstrup89.dk med følgende indhold:

"Emne: Fakta om Perimetervejen

Da der fra Ny Bringe GF side har været en underskrift indsamling mod bilkørsel på Perimetervejen, vil vi fra J89 sætte Fakta om emnet
www.jonstrup89.dk"

Beklager dybt, at ovenstående kommentar ikke henviste hertil."Emne: Fakta om Perimetervejen

Da der fra Ny Bringe GF side har været en underskrift indsamling mod bilkørsel på Perimetervejen, vil vi fra J89 sætte Fakta om emnet
www.jonstrup89.dk"
Posted by Jens on
Vil Ny Bringe Grundejerforening, venligst fortælle resten af Jonstrup, og for den sags skyld resten af Furesø, hvordan kommende beboere på Flyvestationen skal ankommen til deres bolig, hvis ikke det skal foregå motoriseret, ad Perimetervejen.

Jeg går ud fra man har en løsning på det, når man starter en underskriftindsamling, i øvrigt UDEN at vende det med medlemmerne i grundejerforeningen.
Posted by Hello World! https://u2xo1z.com?hs=41f936f92f130802efb477ae41ddd210& on
yddqny
Posted by Manie on
auto accident attorney (Lawrence)
Posted by Jerrod on
near
Posted by Lavonda on
Car Accident Injury Attorneys (Powers-Tennis.Org)
Posted by Effophy on
2014; 74 1271 8 propecia canada
Posted by Carlota on
Best Accident Attorneys Near Me Tips From The Top In The Business Best accident
attorneys near me
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.