Jonstrup '89 har fremsendt høringssvar vedr. kirkegårdens dispensationsansøgning. Høringssvaret er udarbejdet efter afklarende samtaler med naboerne. Se naboorienteringen her, og høringssvaret her. Grundet kort tidsfrist og andre presserende opgaver har det ikke været muligt at fremlægge udkastet til høringssvar forinden.

Tværsnit.jpg 


Endelig, 23. december 2021, modtog vi afgørelserne fra Planklagenævnets her 11 måneder efter, at klagen blev indgivet.  

Klage nr. 1018281: I klagen over brud på Lokalplan 119 fik J89 delvis medhold. Der skal forstås på den måde, at J89 ikke fik medhold i, at lokalplanens formålsbestemmelse er afveget. Men Planklagenævnet gav os medhold i, at udstykningen skulle have været i selvstændige klynger afbrudt af fællesarealer. Læs Planklagenævnets kendelse her med tilhørende bilag.

Klage nr. 1023871: J89 fik ikke medhold i den principielle klage over kommunens dispensation. Læs kendelsen her og se bilaget her. (tilføjet 28. marts 2023)

For nemheds skyld kan de to klager læses her: 1018281 og 1023871 


Til de mange, der skal med bil ud af og ind til Jonstrup, kan vi fortælle, at 'omløbstiderne' på lysreguleringen afstemmes bedst muligt med behovet. Vi har modtaget orientering fra kommunens anlægsafdeling, hvorfra bl.a. følgende fremgår:

Arbejdet starter på mandag den 23. november, og vi regner med at være færdige i starten af marts 2021.

Vi går i gang med fase 1, som er hele den side som vender ind mod Walgerholm industriområde. På denne strækning skal vejen udvides lidt og busstoppestedet skal flyttes til en ny position og der laves et fortov frem til stoppestedet. I forbindelse med dette arbejde vil de to eksisterende busstoppesteder ”Jonstruphøj” blive flyttet længere ned mod Jonstrupvænge.

Vi går ikke i gang på den anden side af vejen, før vi har fået alle vores tilladelser og godkendelser eller før vi har indgået den endelige aftale om køb af lidt jord.

Vi etablerer rundkørslen for at få sat hastigheden ned på Jonstrupvangvej og for at få en mere smidig afvikling af trafikken i krydset, særligt da den sydlige del af flyvestationen er ved at være udbygget og der kommer flere og flere biler der skal den vej ud. Dertil er et af hovedformålene at gøre krydsningen af Søhusvej mere sikker for cyklister langs Jonstrupvangvej.

I byggeperioden vil der blive opsat lyssignaler på Jonstrupvangvej og Søhusvej, fordi den ene vejbane  på Jonstrupvangvej vil blive spærret. Vi ved at det kan give generende køer på Jonstrupvangvej, særligt i myldretrafikken om morgenen og muligvis også om eftermiddagen. Vi  overvåger trafikken i perioder og optimere lysreguleringen løbende for at forsøge at nedsætte kødannelser. For at undgå for meget kødannelse vil vi også opfordre folk til at køre en anden vej, hvis  det er muligt.


Der var en overvældende stor interesse for borgermødet, mere end 80 mennesker var mødet op. Der var ikke engang stole til alle.

Mødet varede fra 19.00 til ca 21.00.

Det var utrolig dejligt at se det store fremmøde.

 

John Allentoft, formand for MPT udvalget bød velkommen, og herefter overtog Direktør Niels Thygesen.

Bagefter var der kommentarer og spørgsmål fra salen, som Niels besvarede nogle af.

Læs notater her:

Referat fra Borgermøder 18 november.docx

Nu fortsætter skriveudvalget med at lave høringssvar - se om denne proces andetsteds på hjemmesiden.

0 Comments Read full post »

Kommunen har udarbejdet udkast til Lokalplan 119, der omfatter udbygning af Jonstrup på området bag Egeskolen/Jonstrup skole.
Den 18. november vil kommunen indkalde til borgermøde om Lokalplanen - nærmere detaljer følger.

Lokalplan 119 er på vej i høring, men J89 har været involveret et stykke tid - og har både mødt kommunen og kommenteret på udkastet overfor forvaltningen og medlemmerne af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Måske så du også plancherne til Jonstrup Jazzfestival?

Her finder du lokalplanen, J89 kommentarer osv

 

1 Comment Read full post »