Her følger kommunens invitation til Borgermøde om planforslag:


Furesø Byråd har vedtaget et forslag til lokalplan for et byområde med nye boliger i det nordlige Jonstrup. Derfor inviterer Furesø Kommune til borgermøde om planforslaget:

Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 i Jonstruphus,

Jonstrupvangvej 159.

På borgermødet vil Furesø Kommune præsentere lokalplanforslaget, der er i offentlig høring frem til 13. januar 2015. 

 

3 Comments Read full post »

På forberedelsesmødet den 4. november blev der nedsat et "udvalg", der har bolden med det videre arbejde med lokalplan 119.

Her følger det foreløbige forslag til videre proces:

"Udvalget" har til opgave, at finde nogle fællesnævnere og konkrete forslag til ændring af lokalplanen.

Forslaget skal bygge på kommentarerne fra mødet den den 4.nov og på baggrund af kommunens argumentation og fremlægning. Altså først lytte til argumenterne - herefter formuleres forslagene.

Forslagene lægges på jonstrup89.dk, idet der samtidigt inviteres endnu et lokalt borgermøde (9. december), hvor forslaget til høringssvar fremlægges mhp at afveje, om der er opbakning til det, før det sendes til kommunen.

Alternativt beslutning om, hvad vi gør, såfremt det ikke er muligt

0 Comments Read full post »

Kom til Fri-Luft-Liv 2014

Alle er velkomne til friluftsfesten Fri-Luft-Liv 2014 på Flyvestation Værløse

Tirsdag 24. juni 2014 mellem kl. 12.00-16.00

Her vil miljøminister Kirsten Brosbøl præsentere ”Friluftslivets idékatalog”.

 

3 Comments Read full post »

Invitation til generalforsamling i Jonstrup89. Mandag den 28.april kl. 19.30 i Jonstruphus.

Jonstrup '89 fylder 25 år og i den anledning er der fællesspisning inden selve generalforsamlingen.

2 Comments Read full post »

11. marts blev der afholdt møde i den følgegruppe Naturstyrelsen har nedsat vedr. den grønne kile på Flyvestationen.

Læs referatet her:

Referat 3. Møde 

Referat 2. Møde 

Læs mere om Idestorm og Åbent Hus

5 Comments Read full post »