Plan og Agenda21-strategi - FURESØ PÅ FORKANT

Agenda21x.jpg

I dag var den udsatte høringsfrist for Furesø kommunes udkast til Plan- og Agenda21-strategi. Hent og læs J89s høringssvar her


Jonstrupvej 290

August 5, 2023

Høring - Jonstrupvej 290.jpg

Jonstrup '89 har modtaget naboorientering om opførelse af carport med integreret skur på ejendommen Jonstrupvej 290, hvilket kræver dispensation fra lokalplanen. Se høringen/naboorienteringen her. Find link til lokalplanen i ansøgningen.

Høringsfrist er mandag 21. august 2023, hvor Jonstrup '89 gerne modtager evt. bemærkninger i god tid forinden.

18. august 2023:
Jonstrup '89s udkast til høringssvar kan du læse her. Kommenter venligst på bestyrelse@jonstrup89.dk eller fb.
Furesø kommunes arkitekturpolitik tager udgangspunkt i "Arkitektur og Byrum"


Solpaneler på Vingesus

July 17, 2023

solceller på vingesus.jpg

Som led i Furesø kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2030 har kommunen ansøgt om dispensation til opsætning af solpaneler på Vingesus. Høringen/Naboorienteringen kan du læse her

Evt. input til J89 høringssvar bedes sendt til bestyrelse@jonstrup89.dk. Svarfrist for høringen er 10. august 2023.

10. august 2023
Der er ikke modtaget eksterne input til høringssvar, hvorfor svaret er udarbejdet af J89. Du kan læse høringssvaret her  


Varmepumper i Filmhusene

July 17, 2023

VArmepumper i Filmhusene.jpg

Ikano Bolig A/S har ansøgt om dispensation til opstilling af varmepumper i den næste etape af Filmhusene, som du kan se her. Dispensationen omfatter den inddækning af varmepumperne, som bygherre påtænker. Byggetilladelsen til selve bebyggelsen kan du finde her.

Høringsfrist er 26. juli 2023. Hvis du har input til J89s høringssvar, skal vi bede dig snarest sende dem til bestyrelse@jonstrup89.dk

18. juli 2023:
Se J89s udkast til høringssvar her

25. juli 2023
Læs J89s endelige høringssvar her. Tak for input.


2023-06-12 - Høring om hegn i Hnagarhusene.jpg

Furesø kommune har 9. juni 2023 udsendt naboorientering om dispensation til opsætning af fast hegn i skel mod grønne friarealer ved Langdyssegårdsvej 55. Læs naboorienteringen her

24. juni 2023:
J89s endelige hørinssvar kan læses her. Tak for indkomne bemærkninger. Tidligere udkast mv. i denne sag er nu nedtaget af hjemmesiden

1. august 2023
Dispensationsafgørelse fra Furesø kommune er et afslag til hegn i gavlskel, som ansøgt til Langdyssegårdsvej 55. Læs afgørelsen her.