Jonstrup skole kapacitetsanalyse.jpg

Udvalget for Børn og Skole drøftede på sit møde 9. maj 2023 den opdaterede "Kapacitetsanalyse 2023 - Skoleområdet". Som sine konsulenter på bygningsområdet har Furesø kommune valgt JJW Arkitekter A/S med henblik på bygningsmæssige scenarier, der kan imødekomme kapacitetsanalysens behov. J89 har møde med JJW 30. maj 2023.

Det er ikke J89's opgave at kloges på pædagogiske principper og nødvendige faciliteter mhp. at sikre en folkeskole af høj kvalitet i Jonstrup. Men det er fortsat J89's mission at udfordre beslutningsprocesserne fagligt og politisk i bestræbelserne på at sikre de nødvendige ressourcer og fokus på Jonstrup Skoles behov og udvikling. 

Skolen skal fremstå som et reelt og attraktivt lokalt anker for børnene, forældrene og borgerne.

Kapacitetsanalysen vil omfatte scenarier for såvel en 0.-3. klasseskole som en 0.-5. klasseskole i Jonstrup

J89 har 2. juni 2023 modtaget befolkningsprognosen for Jonstrup, som kan sammenholdes med kapacitetsanalysens prognoser.


PS: Har du også glemt at betale kontingent for 2023?  Fortvivl ikke, for det kan nås endnu. Læs hvordan i højrespalten.Plan & Agenda21

May 13, 2023

Plan- og Agenda21-strategi i høring

Agenda21x.jpg

Furesø kommune har udsendt forslag til Plan- og Agenda21-strategi, hvor frist for høringssvar er 1. juni 2023. J89 udarbejder forslag til høringssvar, som lægges på hjememsiden her ca. en uge før fristen. Vi modtager meget gerne DIT input til høringssvar. 

Opdatering 31. maj 2023:

Furesø kommune udsatte d.d. høringsfristen for Plan- og Agenda21-strategi til 15. august 2023. J89 har pt. ikke modtaget input fra medlemmer eller andre, hvorfor høringssvaret er udarbejdet iht. de emner, som er drøftet i lokalsamfundet. Med den udsatte frist afventer vi tilsvarende fremsendelse af J89s høringssvar, som du kan læse her.

Nu hvor vi har fået lidt tid forærende, så giv os meget gerne +/- kommentarer pr. email på bestyrelse@jonstrup89.dk.

  


Plejeplan for Sydlejren i høring

Plejeplan Sydlejren.jpg

Furesø kommunes forslag til plejeplan for Sydlejren kan du finder her. J89 har udarbejdet forslag til høringssvar, som du finder her. Har du kommentarer, kan du sende dem til Bo på bos@jonstrup89.dk inden søndag 14. maj kl. 12:00


Solcelleanlæg

May 12, 2023

Siolceller.jpg

Furesø kommune har opfordret Lokalsamfundenes Samvirke (LS) til at udarbejde oplæg til retningslinjer for opsætning af Solpaneler på bygninger i Furesø kommune med udgangspunkt i to verserende sager om opsætning på bevaringsværdige og stråtækte ejendomme.

Forslag fra LS’ medlemmer - herunder fra Jonstrup ’89 - skal drøftes på møde mellem LS og kommunen den 25.5.2023 med henblik på efterfølgende politisk behandling.

Med inspiration fra Københavns kommunes retningslinjer, fremlægger Jonstrup ’89 oplæg, som du kan se her, som vi meget gerne vil have bemærkninger til inden vi sender dem til behandling i LS og senere med kommunen.

Har du tilføjelser, ændring eller i øvrigt kommentarer så skriv venligst til kasserer@jonstrup89.dk inden den 20.5.2023.