Generalforsamling i J89

Afholdt torsdag 20. april 2023 - Kl. 19:00 i Jonstruphus

Generalforsamlingen var indvarslet ved opslag på hjemmesiden www.jonstrup89.dk og på facebook den 19. februar 2023 og med uddelte flyers i alle bydelens postkasser i perioden 22. - 30. marts 2023.

Se dagsorden her
Se beretning, regnskab, budget og referat her


Jonstrup ’89 til Byrådet:
Prioritér skolen i bydelens udvikling


Jonstrup som samlet byudviklingsområde har ikke været sammentænkt, hvorfor Byrådet i 2021 åbnede for en mulig projektgruppe vedr. ”En sammenhængende plan for Jonstrup med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.”.

Borgerprocesserne i bydelen igennem 2022 mhp. at samle og strukturere borgernes input hertil er samlet op i J89s notat ”Jonstrups udfordringer 2023-25. Med løsningsforslag til Furesø kommune”, som tidligere er offentliggjort, men som også kan læses her.

En kreds af borgere, der angiver at repræsentere medlemmerne i to grundejerforeninger, to almene boligafdelinger og fodboldklubben i Jonstrup (gul markering på figur herunder), opponerede imod notatets indhold og mener ikke, at processen har været transparent. Borgergruppen har i februar fremsendt skrivelsen ”Input til helhedsplan i Jonstrup” til Byrådet, som du kan læse her. 

 Klagere til J89.jpg

J89 erkender, at kommunens økonomiske situation nødvendiggør skarpe prioriteringer. I en replik til borgergruppens skrivelse indstiller J89 derfor til Byrådet at prioritere investering i Jonstrup Skole: En fremtidig skole af høj kvalitet for 0. – 3. klasse i de tidligere seminariebygninger. Du kan se J89s replik og indstilling til Byrådet her.


Generalforsamling 2023

February 19, 2023

Generalforsamling Jonstrup '89            grønt Logo.gif  

Reservér allerede nu torsdag 20. april 2023 kl. 19:00

Mød frem og tag del i debatten om din og Jonstrups fremtid, skoleudbygningen, Byens Hus, foreningslivet og vore trafikale udfordringer.

Forinden generalforsamlingen indkalder J89 alle husstande i Jonstrup til generalforsamlingen med invitation i alle bydelens postkasser.

Opdater dit medlemsskab eller bliv medlem ved indbetaling af årskontingentet for 2023 på kr. 50,- pr. husstand. Se kolonne til højre herfor.

Se den husstandsomdelte indkaldelse her
Jonstrup '89s vedtægter finder du her 


Fremtidens Jonstrup

February 14, 2023

Billede1.png

Efter borgerundersøgelsen og borgermødet i foråret fulgt op med 'Jonstrup-Avisen', borgermødet og drøftelser med foreningerne i efteråret 2022 tegner sig et billede af bydelens behov mht. skole, fritidsaktiviteter, naturen, trafik, byudvikling mv. Mange ikke-sammenhænngende elementer og derfor ikke et udskilningsløb med lutter klare konklusioner og endelige prioriteringer, men derimod en samlende enighed om udfordringerne og den nødvendige retning for bydelens udvikling.

Du kan læse sammenfatningen i notatet her.

Notatet er udsendt til politikere og forvaltning som grundlag for det fremadrettede samarbejde om den helhedsplanlægning af Jonstrup, som fremgår af Byrådets konstitueringsaftale. 


Bygning 305

February 13, 2023

nord-vestlige hjørne.jpg

Bygning 305 er den sidste kommunale bygning i Jonstrup efter flyvestationen. Furesø kommune har som tidligere nævnt planer om at sælge den til kommerciel anvendelse.

En borgergruppe har arbejdet med idéen om at overtage bygningen og udvikle den, men har ikke fundet det økonomiske eller organisatoriske grundlag for selv at drive den på foreningsbasis. Derfor opfordrer Jonstrup ’89 i samarbejde med Grundejerforeningen For Fællesarealerne (GFFF) kommunen til at bevare bygningen i kommunalt ejerskab og indgå i et udviklingssamarbejde om bygningens fremtid som aktiv for bydelens borgere og for flyvestationens brugere.

Se nogle visioner her