Solcelleanlæg

May 12, 2023

Siolceller.jpg

Furesø kommune har opfordret Lokalsamfundenes Samvirke (LS) til at udarbejde oplæg til retningslinjer for opsætning af Solpaneler på bygninger i Furesø kommune med udgangspunkt i to verserende sager om opsætning på bevaringsværdige og stråtækte ejendomme.

Forslag fra LS’ medlemmer - herunder fra Jonstrup ’89 - skal drøftes på møde mellem LS og kommunen den 25.5.2023 med henblik på efterfølgende politisk behandling.

Med inspiration fra Københavns kommunes retningslinjer, fremlægger Jonstrup ’89 oplæg, som du kan se her, som vi meget gerne vil have bemærkninger til inden vi sender dem til behandling i LS og senere med kommunen.

Har du tilføjelser, ændring eller i øvrigt kommentarer så skriv venligst til kasserer@jonstrup89.dk inden den 20.5.2023.

 


Generalforsamling i J89

Afholdt torsdag 20. april 2023 - Kl. 19:00 i Jonstruphus

Generalforsamlingen var indvarslet ved opslag på hjemmesiden www.jonstrup89.dk og på facebook den 19. februar 2023 og med uddelte flyers i alle bydelens postkasser i perioden 22. - 30. marts 2023.

Se dagsorden her
Se beretning, regnskab, budget og referat her


Jonstrup ’89 til Byrådet:
Prioritér skolen i bydelens udvikling


Jonstrup som samlet byudviklingsområde har ikke været sammentænkt, hvorfor Byrådet i 2021 åbnede for en mulig projektgruppe vedr. ”En sammenhængende plan for Jonstrup med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.”.

Borgerprocesserne i bydelen igennem 2022 mhp. at samle og strukturere borgernes input hertil er samlet op i J89s notat ”Jonstrups udfordringer 2023-25. Med løsningsforslag til Furesø kommune”, som tidligere er offentliggjort, men som også kan læses her.

En kreds af borgere, der angiver at repræsentere medlemmerne i to grundejerforeninger, to almene boligafdelinger og fodboldklubben i Jonstrup (gul markering på figur herunder), opponerede imod notatets indhold og mener ikke, at processen har været transparent. Borgergruppen har i februar fremsendt skrivelsen ”Input til helhedsplan i Jonstrup” til Byrådet, som du kan læse her. 

 Klagere til J89.jpg

J89 erkender, at kommunens økonomiske situation nødvendiggør skarpe prioriteringer. I en replik til borgergruppens skrivelse indstiller J89 derfor til Byrådet at prioritere investering i Jonstrup Skole: En fremtidig skole af høj kvalitet for 0. – 3. klasse i de tidligere seminariebygninger. Du kan se J89s replik og indstilling til Byrådet her.


Generalforsamling 2023

February 19, 2023

Generalforsamling Jonstrup '89            grønt Logo.gif  

Reservér allerede nu torsdag 20. april 2023 kl. 19:00

Mød frem og tag del i debatten om din og Jonstrups fremtid, skoleudbygningen, Byens Hus, foreningslivet og vore trafikale udfordringer.

Forinden generalforsamlingen indkalder J89 alle husstande i Jonstrup til generalforsamlingen med invitation i alle bydelens postkasser.

Opdater dit medlemsskab eller bliv medlem ved indbetaling af årskontingentet for 2023 på kr. 50,- pr. husstand. Se kolonne til højre herfor.

Se den husstandsomdelte indkaldelse her
Jonstrup '89s vedtægter finder du her 


Fremtidens Jonstrup

February 14, 2023

Billede1.png

Efter borgerundersøgelsen og borgermødet i foråret fulgt op med 'Jonstrup-Avisen', borgermødet og drøftelser med foreningerne i efteråret 2022 tegner sig et billede af bydelens behov mht. skole, fritidsaktiviteter, naturen, trafik, byudvikling mv. Mange ikke-sammenhænngende elementer og derfor ikke et udskilningsløb med lutter klare konklusioner og endelige prioriteringer, men derimod en samlende enighed om udfordringerne og den nødvendige retning for bydelens udvikling.

Du kan læse sammenfatningen i notatet her.

Notatet er udsendt til politikere og forvaltning som grundlag for det fremadrettede samarbejde om den helhedsplanlægning af Jonstrup, som fremgår af Byrådets konstitueringsaftale.